۱۳۹۶/۱۱/۳

جنبش اعتراضی مردم بدنبال دمکراسی سکولار است

سهراب رزاقی اگرچه بعنوان جامعه شناس به تحلیل اعتراض های اجتماعی اخیر نپرداخته است ولی نظرگاه او‌ در تحلیل این‌جنبس از زوایایی قابل نقد است. رزاقی بعنوان کسی که سالها به ساخت و‌ توانبخشی سازمان های غیردولتیِ حکومتی اهتمام داشته، اینک ‌در خارج از کشور با حمایت موسساتی مانند سوروس به آموزش بسیار ابتدایی کنشگران مدنی گزینش شده می‌پردازد.

۱۳۹۶/۱۱/۱

محوری ترین مطالبه جنبش اعتراضی مردم: ایرانیگرایی و دین زدایی از حکومت

طبق مطالعه ابتدایی صورت گرفته توسط کوروش عرفانی، جامعه شناس، مهمترین مطالبه مردم معترض در خیابان ها در جنبش اخیر برخاسته از تحلیل شعارهای محوری تظاهرات سراسر کشور، ایرانی گرایی و دین زدایی از حکومت است. در این خصوص به چند نکته اشاره می کنم: 

۱۳۹۶/۱۰/۲۹

تضادهای اجتماعی و تیوری ما و‌ دیگران در تحلیل اعتراض های مردمی

مقصود فراستخواه در تحلیل واقع بینانه خود در منبع زیر اشاره به تضادهای اجتماعی می کند که زیر عنوان "دیگری سازی"های اجتماعی دسته بندی می‌کند. از این منظر ذکر چند زوایا از تحلیل اعتراض های اجتماعی مردم ضروری است: 

جامعه شناس حکومتی و تحلیل درون ساختاری جنبش مردمی

تحلیل های جامعه شناسان حکومتی به دلیل دیدمان درون ساختی قدرت، عمدتا دارای یک گرایش عمده در تلاش برای عدم پذیرش و مشروعیت زدایی از جنبش اجتماعی است که در دی ماه ۹۶ رخ داد. تحلیل جوادی یگانه که مشاور ولایتی،  ریاست ایدیولوژیست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی است از چند کج فهمی رنج می برد:

تحلیل اجتماعی جنبش اعتراض های مردم از منظر قدرت و بدون مردم

تحلیل عباس عبدی از اعتراضات اخیر دی ماه اگرچه نه در مقام یک جامعه شناس بلکه بعنوان هزاران مهندسی که در سال های پس از انقلاب با تخصص گریزی گریبان گیر جامعه بسوی علوم اجتماعی و جامعه شناسی روی آوردند، از چند منظر محل تامل است:

درماندگی تحلیل جامعه شناس ایدیولوژیک و وابسته به قدرت از جنبش

کچوییان یکی از اعضای اصلی مجموعه لمپنیزم در جامعه شناسی است که در تحلیل های خود بوضوح سوگیری های منتسب به لمپنیزم سیاسی و صنفی را بنمایش می گذارد. تحلیل های او در نهایت بدینجا ختم می شود که:

رویکردهای جامعه شناختی در تحلیل اعتراضات اجتماعی

مسیله این است: اعتراض همه گیر و‌ سراسری در کشور آغاز شد که در آن مهمترین شعارها علیه استبداد، فساد، گرانی، ستمگری، حمایت های مالی حکومت از برخی کشورهای منطقه، از یکسو و در حمایت از عدالت، آزادی، دمکراسی، حکومت غیردینی، ایرانیگرایی، آزادی حجاب و نظایر آن از سوی دیگر بود.

۱۳۹۶/۱۰/۶

فقر و‌ فروپاشی خانواده؛ دو همزاد

در تحلیل از زمینه های فقرزایی در جامعه می توان برخی موارد زیر را ذکر کرد:

❗️رشد شهرنشینی ناموزون و ناتوانی اقتصاد و زیربناهای شهری برای جذب مهاجران رها شده از روستاها و استقرار آنان در حاشیه شهرها؛ در واقع فقیرسازی روستاییانی که روستاها را به امید رویای زندگی بهتر در شهرها ترک گفته اند،

۱۳۹۶/۱۰/۲

نقد جواد میری در تحلیل اربعین:

سرگشتگی ناآگاهانه یا فریب آگاهانه!
دکتر شریعتی آخرین کسی نبود که در دیار خشک مذهب شیعی بدنبال دکترین سازی، بازسازی ایدیولوژی و بازتولید تحمیق دینی شتافت. نسل شیعه سازی در تاریخ چند صد ساله ایران هنوز باورمندانی دارد که زبان، نه از کام متدین های ملقب به روحانی بلکه مُدَرَّک به مدارج دانشگاهی نیز برون کشیده، نفیر دینخویی افراطی و عامه ستیز  را بر سر می کشند.